Skip to main content
Skip table of contents

Yüzey Dokusu Değiştir Komutuyla Materyali Değiştirme

Obje materyalleri obje ayarları diyalogları ve materyal ata komutuyla değiştirilir. Ayrıca Yüzey dokusu değiştir komutu ile seçilen yüzeydeki materyal, materyal listesindeki bir materyal ile değiştirilir. Yapılan değişim eş zamanlı olarak model üzerinden takip edilir.

Seçilen yüzeyde düzlemsel doku kaplama komutu kullanıldıysa yüzey dokusu değiştir komutu kullanılamaz.

Materyal Ayarının Yeri

Projeksiyon parametreleri diyaloğundan materyal ayarına ulaşabilirsiniz.

Materyal değiştirmeden önce

Materyal değiştirdikten sonra


Sonraki Konu

Materyal Atama

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.