Skip to main content
Skip table of contents

Buzlu Cam Materyali Oluşturma

Kusurlu kırılma özelliği ile cam malzemeler, buzlu cama dönüştürülür.

Kusurlu Kırılma Özelliğinin Yeri

Materyal editörü diyaloğu genel ayarlar sekmesi şeffaflık bölümünden kusurlu kırılma özelliğine ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Materyal özelliklerini değiştir komutuna girin ve cam üzerine tıklayın.

  • Şeffaflık bölümünden kusurlu kırılma özelliğini işaretleyin.

  • Saçılma ve örnekleme değerleri artırılarak materyale buzlu cam özelliği verilir.

  • Saçılma ve örneklemeye değer girin.

  • Değerlerin artması noktaların homojen olarak dağılmasını sağlar. Buna bağlı olarak render süresi artacaktır.

  • Tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Pencere camı buzlu hale gelecektir.

Kusurlu kırılma aktif değilken


Saçılma değeri 0.2, örnekleme sayısı değeri 20 olduğunda


Saçılma değeri 0.2, örnekleme sayısı değeri 80 olduğunda


Saçılma değeri 1, örnekleme sayısı değeri 80 olduğunda


Saçılma değeri 6, örnekleme sayısı değeri 80 olduğundaJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.