Skip to main content
Skip table of contents

Materyal Uyuşmazlığı

Dosyadan yapıştır komutu ile blk uzantılı dosyalar proje içerisine alınırken, 3b blok import komutu ile 3bf uzantılı dosyalar import edilirken aynı isimli materyallerin olması durumunda Materyal Uyuşmazlığı diyaloğu açılacaktır.

image-20240109-131656.png

Özellikler

Yeni materyal adı

image-20240109-133405.png

Materyal için yeni ad girilir.

Materyal adını değiştir

image-20240109-133441.png

Materyalin adı yeni materyal adı satırına girilenle değiştirilir.

Mevcutların hepsini kullan

image-20240109-133452.png

Uyuşmazlık yaşanan bütün materyallerde mevcutta olan materyaller kullanılır.

Mevcut materyali kullan

image-20240109-133504.png

Yeni materyal adı satırında, adı geçen materyal kullanılır.

İptal

image-20240109-133940.png

Materyal uyuşmazlığı yaşanmasına neden olan işlem iptal edilir.


Sonraki Konu

Kamera

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.