Skip to main content
Skip table of contents

Dayanım Fazlalığı Katsayısı'nın Uygulanması (4.3.5.4)

  • Bina taşıyıcı sistemlerinde Dayanım Fazlalığı Katsayısı D tüm elemanlarda, uygun iç kuvvetlerde otomatik hesaplanır.


Dayanım Fazlalığı Katsayısı D, her elemanda farklı biçimde uygulanır. Betonarme elemanlar için aşağıdaki başlıklarda D uygulaması detaylıca anlatılmaktadır.

Kolonların Tasarımı

Kirişlerin Tasarımı

Perdelerin Tasarımı

Poligon Perdelerin Tasarımı

Plakların Tasarımı

Temel Kirişlerin Tasarımı

Bütün elemanların tasarım kuvvetleri raporunda Dayanım Fazlalığı Katsayısı D 'nin uygulandığı durumlar görülebilir. Aşağıdaki örnek bir kolon raporunda Dayanım Fazlalığı Katsayısı D 'nin hangi kuvvetlerde uygulandığı açıkça görülmektedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.