Skip to main content
Skip table of contents

Kirişlerin Tasarımı

Betonarme kiriş tasarımı, TBDY 2018 ve TS500 'e uygun şekilde yapılır. TBDY 2018 'de belirtilen kiriş enkesit koşulları, enine ve boyuna donatı koşulları, kiriş kesme güvenliği, TS500 'de belirtilen dengeli donatı oranı kontrolü yapılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.