Skip to main content
Skip table of contents

Sünek Davranışa Karşı Gelen İç Kuvvetleri Hesabı (4.3.5.2)

  • Taşıyıcı sistem elemanlarının yüksek veya sınırlı düzeyde sünek davranışına denk gelen azaltılmış iç kuvvetlerin hesabında D=1 otomatik alınır.


SİMGELER

D = Dayanım Fazlalığı Kaysayısı
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı


Taşıyıcı sistem elemanlarının yüksek veya sınırlı düzeyde sünek davranışına karşı gelen azaltılmış iç kuvvetlerin hesabında Dayanım Fazlalığı Katsayısı kullanılmamaktadır.

Yüksek sünek veya sınırlı sünek davranışa karşı gelen iç kuvvetler eğilme momenti, çekme kuvveti ve benzeri iç kuvvetlerdir. Süneklik, dayanımı kaybetmeden büyük şekildeğiştirme veya yerdeğiştirme yapabilme özelliğine verilen addır. Dayanım Fazlalığı Katsayısı, D, mantığı gereği sünek davranış görülen eğilme momenti, eksenel kuvvet gibi azaltılmış iç kuvvetlerde kullanılmamaktadır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.