Skip to main content
Skip table of contents

Plakların Tasarımı

Betonarme döşeme (plak) tasarımı, TBDY 2018 ve TS500 'e uygun şekilde yapılır. TBDY 2018 'de belirtilen döşemeden perdeye veya perde koluna kuvvetli doğrultuda aktarılacak deprem kuvveti, gerilme ve zımbalama kontrolü yapılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.