• Bina taşıyıcı sistemlerinden temellere aktarılan kuvvetlerde dayanım fazlalığı 4.10.3 ’e otomatik gözönüne alınır.


SİMGELER

D = Dayanım Fazlalığı Kaysayısı
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı


Temel tasarımda, üst yapıdan temele aktarılacak kuvvetlerde Dayanım Fazlalığı Katsayısı D, TBDY Madde 4.10.3 'te tanımlanan koşullara göre yapılmaktadır. Detaylı açıklama Temele Aktarılacak Kuvvetlerin Belirlenmesi (4.10.3) başlığı altında bulunmaktadır.