Skip to main content
Skip table of contents

Döşemelerde Dayanım Fazlalığı Katsayısı Uygulaması (4.3.5.5)

  • Bina döşemelerinde düzlem içinde etkiyen azaltılmış iç kuvvetlere, ilgili taşıyıcı sistem için Tablo 4.1 ’de tanımlanan Dayanım Fazlalığı Katsayısı, D otomatik uygulanır.


SİMGELER

D = Dayanım Fazlalığı Kaysayısı
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı


Binaların döşeme tasarımında, döşeme gerilme kontrollerinde, döşemeden perdeye kuvvetli doğrultuda aktarılacak deprem yükü hesabında ve zımbalama hesabında Dayanım Fazlalığı Katsayısı D uygulanmaktadır.

Plakların Tasarımı


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.