• Bina döşemelerinde düzlem içinde etkiyen azaltılmış iç kuvvetlere, ilgili taşıyıcı sistem için Tablo 4.1 ’de tanımlanan Dayanım Fazlalığı Katsayısı, D otomatik uygulanır.


SİMGELER

D = Dayanım Fazlalığı Kaysayısı
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı


Binaların döşeme tasarımında, döşeme gerilme kontrollerinde, döşemeden perdeye kuvvetli doğrultuda aktarılacak deprem yükü hesabında ve zımbalama hesabında Dayanım Fazlalığı Katsayısı D uygulanmaktadır.

Plakların Tasarımı