Skip to main content
Skip table of contents

Kolonların Tasarımı

Betonarme kolon tasarımı, TBDY 2018 ve TS500 'e uygun şekilde yapılır. TBDY 2018 'de belirtilen kolon enkesit koşulları, enine ve boyuna donatı koşulları, kolon kesme güvenliği, güçlü kolon zayıf kiriş kontrolü yapılır. Kolon tasarımında eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkileşimi göz önüne alınarak kapasite oranları hesaplanır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.