• Dıştan rijit perdelerle çevrelenen bodrum katlarındaki taşıyıcı sistem elemanlarında Dayanım Fazlalığı Katsayıları 4.10.1 ’e göre otomatik gözönüne alınır.


SİMGELER

D = Dayanım Fazlalığı Kaysayısı
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı


Rijit bodrum katlarda bulunan çevre perdelerinde Dayanım Fazlalığı Katsayısı 4.10.1 'de verilen kurallara göre yapılmaktadır. Detaylı açıklama Üst ve Alt Bölümlerde Tasarıma Esas İç Kuvvetlerin Belirlenmesi (4.10.1) başlığı altında yapılmıştır.