Skip to main content
Skip table of contents

Perdelerin Tasarımı

Betonarme perde tasarımı, TBDY 2018 ve TS500 'e uygun şekilde yapılır. TBDY 2018 'de belirtilen perde enkesit koşulları, gövde ve uç bölge donatı koşulları, uç bölgeleri ve kritik erde yüksekliği, eğilme ve kesme tasarım kontrolü yapılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.