Skip to main content
Skip table of contents

Temel Kirişlerin Tasarımı

  • Beton örtüsü kontrolü TS 500 Madde 9.5.1 'e göre otomatik yapılır.

  • Minimum çekme donatısı oranı, maksimum donatı oranı, boyuna donatı çapı kontrolü, gövde donatısı aralığı, gövde donatısı çapı kontrolü TS 500 Madde 7.3 'e göre otomatik yapılır.

  • Orta bölge etriye aralığı kontrolü TS 500 Madde 8.1.6 'e otomatik yapılır.

  • Minimum donatı aralığı kontrolü TS 500 Madde 9.5.2 'ye göre otomatik yapılır.

  • Çekme ve basınç donatı oranı kontrolü TS 500 Madde 10.4.3 'e göre otomatik yapılır.


SİMGELER

As = Çekme donatısı kesit alanı
A's = Basınç donatısı kesit alanı
bw = Kiriş gövde genişliği
cc = Net beton örtüsü
d = Kiriş faydalı yüksekliği
fctd = Beton tasarım eksenel çekme dayanımı
fyd = Boyuna donatı tasarım akma dayanımı
Vcr = Kesitin kesmede çatlama dayanımı
Vd = Tasarım kesme kuvveti
s = Etriye aralığı
ρ = Çekme donatısı oranı
ρb = Dengeli donatı oranı
ρ' = Basınç donatısı oranı
ρmax = Maksimum donatı oranı
ρmin = Minimum donatı oranı


TS500 Madde 10.4.3 'e göre sürekli temelleri oluşturan bütün elemanlardaki minimum boyuna ve enine donatı oranları, bu standardın kirişler ve plaklar için öngördüğü oranlarla tanımlanmıştır. Eğilme etkisindeki bütün kesitlerin basınç bölgesinde, çekme donatısının en az 1/3 ü kadar basınç donatısı bulundurulacaktır. Bu nedenle temel kirişlerinin donatı kontrolü yapılırken TS 500 'ün kirişler bölümü ve diğer ilgili bölümler gözönüne alınmıştır.

Beton örtüsü kontrolü uygulanırken TS 500 Madde 9.5.1 'de verilen Çizelde 9.3 gözönüne alınır. Bu nedenle sürekli temellerde net beton örtüsü cc ≥ 50 mm olmalıdır.

Sürekli temellerde minimum çekme donatısı oranı kontrolü uygulanırken TS 500 Madde 7.3 'de verilen Denklem 7.3 kullanılır. Bu bağıntılarda ρ çekme donatı oranı, As çekme donatısı kesit alanı, bw kiriş gövde genişliği ve d kiriş faydalı yüksekliğidir.

Sürekli temellerde maksimum çekme donatısı oranı kontrolü uygulanırken TS 500 Madde 7.3 'de verilen Denklem 7.4 ve Denklem 7.5 kullanılır. Bu bağıntıda ρb dengeli donatı oranını göstermektedir. Detaylı açıklama TS 500 - Dengeli Donatı Oranı Kontrolü başlığı altında bulunmaktadır.

Bu bağıntılarda ρ çekme donatı oranıdır.

Sürekli temellerde TS 500 Madde 7.3 'e göre en büyük boyuna donatı çapı 12 mm olarak uygulanır.

Sürekli temellerde TS 500 Madde 7.3 'e göre en büyük gövde donatısı aralığı 300 mm olarak uygulanır.

Sürekli temellerde TS 500 Madde 7.3 'e göre en büyük gövde donatısı çapı 10 mm olarak uygulanır.

Sürekli temellerde TS 500 Madde 8.1.6 'ya göre orta bölge etriye aralığı faydalı yüksekliğinin yarısından fazla olamaz (s≤d/2). Ayrıca, Vd > 3Vcr olan durumlarda, etriye aralığı s≤d/4 olmalı kuralı uygulanır.

Sürekli temellerde TS 500 Madde 9.5.2 'ye göre minimum donatı aralığı aynı sıradaki donatı çubukları arasındaki net aralık donatı çapından, maksimum agrega çapının 4/3 ünden ve 25 mm den az olayacak şekilde uygulanır.

Sürekli temellerde TS 500 Madde 10.4.3 'e göre basınç bölgesinde, çekme donatısının en az 1/3 ü kadar basınç donatısı bulundurulacak şekilde uygulanır.


Sonraki Konu

Sehim Kontrolü

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.