Skip to main content
Skip table of contents

Yeni Kapı Pencere Tipi Oluşturma

ideCAD ODT, ideCAD Mimari’de kullanılmak üzere pencere/kapı üretilmesini, düzenlenmesini sağlayan bir tasarım programıdır. ODT’de cephe veya plan bazında tasarım yapılır. Cephe bazında yapılan tasarım plana, plan bazında yapılan tasarım gerçek zamanda cepheye yansıyacaktır. Her ikisinde yapılan tasarımda otomatik olarak yine gerçek zamanda 3 boyutlu görüntüde oluşacaktır.


Sonraki Konu

ODT Proje

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.