Skip to main content
Skip table of contents

Pencere 1'i Oluşturma

Pencere 1’i aşağıda yer alan adımlar izlenerek oluşturulur.


Kağıt Üzerinde Planlama

Pencere veya kapı yapmadan önce bunun planını kâğıt üzerinde yapmanız yararınıza olacaktır. Bu sayede boyutlandırma işlemleri kolaylaşırken hata yapma olasılığı azalacaktır.

Yukarıdaki tasarımda parçalar halinde belirtilen uzunluklar (60,100 gibi) sadece camın uzunluğunu belirtmektedir. Kayıtların genişlikleri 5’er cm olarak düşünülmüştür. Kısaca üst kenarı tanımlarken; 5cm Kasa Kenarı - 60cm Cam 1 - 5cm Ayrıcı - 100cm Cam 2 - 5cm Kasa Kenarı olarak tasarlanmıştır.

Dio Dizayn Ayarları

Bu adımda tasarıma başlamadan önce çalışma alanımızı belirleyeceğiz. Bu işlem tasarım sırasında pencere veya kapınızın boyunu kontrol etmenizi sağlayacaktır.

Dio Dizayn Yüksekliğini ayarlamak

 • Ayarlar/Dizayn DIO Yüksekliği Ayarla satırını tıklayın.

 • Tıkladığınız anda z ekseninde yer alan dio dizayn yüksekliğiniz fare hareketinizle beraber hareket edecektir.

 • İsterseniz yüksekliği Z tuşuna basıp değer girerek ayarlayabilirsiniz. Değer girdikten sonra Enter tuşuna bastığınızda Dizayn yüksekliği ayarlanacaktır.

 • İsterseniz de dizayn yüksekliğini fareye bağlı olarak hareket ederken sağ alt köşeden yükseklik değerini (Z) kontrol ederek istediğiniz yüksekliğe ulaşınca tıklayarak ayarlayabilirsiniz.

Dio Dizayn Genişliğini ayarlamak

 • Ayarlar/Dizayn DIO Genişliği Ayarla satırını tıklayın.

 • Tıkladığınız anda x ekseninde yer alan dio dizayn genişliğiniz fare hareketinizle beraber hareket edecektir.

 • İsterseniz genişliği X tuşuna basıp değer girerek ayarlayabilirsiniz. Değer girdikten sonra Enter tuşuna bastığınızda Dizayn genişliği ayarlanacaktır.

Not

Bütün DIO’lar İçin Dio Dizayn Ayarlarını doğru şekilde yapmanız gerekmektedir çünkü bütün Diolar bu ayarlar ile ideCAD Mimari programında boyutlandırılmaktadır. Bu İşlemi Pencere bittikten sonra da yapabilirsiniz ancak tasarım sırasında boyutlandırma hatası yapmamak için tasarıma başlamadan önce bu işlemi bitirmek yararlı olacaktır.

Dörtgen Kasa Çizmek

 • Çizim/Dörtgen Kasa-Kanat satırını tıklayın.

 • İlk noktanızı Cephe penceresinde herhangi bir noktaya tıklayın. Dörtgen Kasa/Kanat oluşacak ve fareye bağlı olarak şekil değiştirmeye başlayacaktır. Dörtgen Kasa/kanadın tanım noktaları mutlaka birbirine ters iki köşede bulunan noktalar olması gerekmektedir.

 • İkinci noktanızı tıklayarak dörtgen kasa/kanadı oluşturun.

 • Oluşturduğunuz kasa özelliklerine girip tipler bölümünden Boş seçeneğini işaretleyin.

Profili Ayarlamak

Oluşturulacak pencere için kayıt genişlikleri 5 cm, kalınlıkları 6 cm olarak tasarlanmıştır. Seçilecek profil ölçüleri 5/6 cm olacaktır. Bu nedenle ilk olarak genişliği 5 cm, kalınlığı 6 cm olan profil tanımlayalım.

 • Konstrüksiyon/Profil Editörü satırını tıklayın.

 • Izgara bölümünde yer alan X/Y değerleri için 0.01 girin. Bu değerler ızgaradaki atlama noktalarının birbirine olan uzaklıklarını temsil etmekte.

 • Sağ alt köşedeki Yeni butonuna tıklayın. Yaratmak istediğiniz profili için bir isim girin. Karşınıza x=6 cm y=6 cm büyüklüğünde bir profil gelecektir.

 • Izgara bölümünde Izgaraya kitlen seçeneğini işaretleyin böylece boyutlandırmaları tam sayılar olarak yapmanız mümkün olacaktır.

 • Profilde Y ekseninde yaptığınız değişiklikler kasa kenarlarının genişliğine, X ekseninde yaptığınız değişikliklerde kalınlığına yansıyacaktır.

 • Tasarlanan kasa kenar kalınlığı 6 cm, genişliği 5 cm olacaktır. Bu durumda profilin yüksekliğini 1 cm kısaltarak x=6, y=5 cm boyutlarında bir profil elde ederek, kasa tasarlanan şekilde oluşturulabilir. Bunun için sağ üst köşedeki noktaya tıklayın ve ızgarada bir alt noktaya hareket ettirin. Aynı işlemi sol üst köşedeki nokta içinde yapın.

 • Kasa kenarları düğüm noktalarından içeri doğru uzayarak dizayn sınırları içerisinde oluşmasını sağlamak için bu profilin orijin noktasını sağ alt köşeye almamız gerekiyor.

 • Orjin noktasını belirle ikonunu tıklayın.

 • Profilin sağ alt düğüm noktasına tıklayın

 • Tamam butonuna tıklayın. Karşınıza Profil Değişti Kayıt Edilsin mi? mesajı gelecektir. Evet butonuna tıklayın.

Profili Kasaya Atamak

 • Kasanın üzerine gelip farenin sağ tuşuna tıkladığınızda açılan listeden Özellikler satırını tıklayın.

 • Kasa/Kanat diyaloğu ekrana gelecektir. Ortadaki parametreler kısmından Profil satırından oluşturduğunuz profilin ismini seçin.

 • Tamam butonunu tıkladığınız da seçtiğiniz profil kasaya atanacaktır

Ayırıcıları Çizmek

 • Çizim/Ayırıcı satırını tıklayın.

 • Dikey ayırıcının ilk noktasını tıklayın. Bu nokta X=0.7, Z=0.05 koordinatlarında olacaktır.

 • Bitiş noktası X=0.7, Z=1.4 koordinatlarında olacaktır (1.45’de yapabilirsiniz ancak bu durumda kasa kenarıyla ayırıcı kesişecek ve istenmeyen bir görüntü doğuracaktır.).

 • Ayırıcının üzerine gelip farenin sağ tuşuna tıkladığınızda açılan listeden Özellikler satırını tıklayın.

 • Ayırıcı diyaloğu ekrana gelecektir. Ortadaki parametreler kısmından Profil satırından oluşturduğunuz profilin ismini seçin.

 • Tamam butonunu tıkladığınız da seçtiğiniz profil ayırıcıya atanacaktır

 • Aynı yöntemle yatay ayırıcıyı da çizin.

Cam Tanımlama

Pencere camını oluşturmak için;

 • Destek/Obje Noktalarına Atla satırını tıklayıp kasa ve ayırıcıları seçin. Düğüm noktaları belirecektir.

 •  Çizim/Poligon satırını tıklayın.

 • Kasa iç düğüm noktalarını referans alarak poligon ile cam sınırlarınızı çizin.

 • Değiştir/Uzat satırını tıklayıp poligonu seçin.

 • Ekrana gelen diyalog kutusundan x=0, y=0.02, z=0.0 değerlerini girin (Uzatma işlemini fare ile uzayan kısmı hareket ettirerek yapabilirsiniz ancak değerlerin tam sayı olmasını sağlamak için diyalog kutusundan değer girmek yararınıza olacaktır.).

 • Objeniz oluşacaktır.

Boşluk Poligonu Çizmek

 • Çizim/Boşluk Poligonu satırını tıklayın.

 • Kasanın dış düğüm noktalarını referans alarak kasanızın çevresini boşluk poligonu ile dolaşın.

 • Son noktayla ilk noktayı birleştirdiğinizde boşluk poligonu kapanacaktır.

Materyal Yaratma ve Pencereyi Bu Materyal ile Kaplama

 • Konstrüksiyon/Yeni Materyal Ekle satırını tıklayın.

 • Karşınıza gelen diyalogda Renk kutucuğuna tıklayıp basılı tutarak uygun rengi seçin.

 • Eğer Şeffaf seçeneğini aktif hale getirirseniz o materyal ile kaplanan bütün objeler ideCAD Mimari programında render sırasında şeffaf olarak yer alacaktır.

 • Materyalinize bir isim verin.

 • Ekle butonuna tıklayın. Materyal tasarı takip penceresinin en altında materyaller kısmında aktif hale gelecektir.

 • Kasanın Özelliklerine girin. Parametreler kısmından Materyal bölümünde yarattığınız materyali seçin.

 • Materyal atama işlemini pencerenin bütün elemanları için yapın.

Plan, Kesit ve Görünüş Çizimlerini Oluşturma

Oluşturulan pencerenin plan, kesit ve görünüş sayfalarında görünebilmesi için dio kaydedilmeden önce bunların oluşturulması gerekir.

 • Konstrüksiyon/Plan Oluştur satırını tıklayarak otomatik olarak planınızı oluşturabilirsiniz.

 • Konstrüksiyon/Kesit Oluştur satırını tıklayarak otomatik olarak kesitinizi oluşturabilirsiniz.

 • Konstrüksiyon/Görünüş Oluştur satırını tıklayarak otomatik olarak görünüşünüzü oluşturabilirsiniz.

Daha sonrasında plan, kesit ve görünüşlerde 2 boyutta istediğiniz değişiklikleri yapıp detaylandırma yapabilirsiniz


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.