Skip to main content
Skip table of contents

ODT Transformasyonlar

Dörtgen ve daire kasa/kanat komutlarıyla yapılması mümkün olmayan kasa/kanat tasarımları transformasyon komutları kullanılarak modellenir.

Poligondan Kasa/Kanat Oluşturma

Dörtgen ve daire kasa ile yapılması mümkün olmayan kasa şekillerini, poligon olarak 2 boyutlu çizip, Poligon->Kasa/Kanat transformasyonunu komutunu kullanarak kasaya dönüştürebilirsiniz. Kasaya dönüştürülen poligonlar tamamen kasa özellikleri taşıyacaklardır.

Poligondan kasa/kanat oluşturmak için;

  • Değiştir/Transformasyon/Poligon->Kasa-Kanat Transformasyonu satırını tıklayın.

  • Poligona tıklayın. Poligon kasa/kanata dönüşecektir.

Spline’dan Kasa/Kanat Oluşturma

Dörtgen ve daire kasa ile yapılması mümkün olmayan kasa şekillerini, spline ile 2 boyutlu olarak çizip Spline->Kasa/Kanat Transformasyonunu kullanarak kasaya dönüştürebilirsiniz. Kasaya dönüştürülen splinelar tamamen kasa özelliklerini taşıyacaklardır.

Spline’dan kasa/kanat oluşturmak için;

  • Spline->Kasa/Kanat Transformasyonu satırını tıklayın.

  • Spline’ı tıklayın. Spline kasa/kanata dönüşecektir.

Poligondan Kasalarda Boşluk Oluşturma

Poligonlar kullanılarak kasaların içerisinde boşluklar açılabilir. Açılan boşluklar kasanın parçası haline gelecektir. Bir kasa içerisine birden fazla boşluk açılabilir. Kasa içine açtığınız boşluklar birbirleriyle kesişmemelidir.

Poligondan kasalarda boşluk oluşturmak için;

  • Değiştir/Transformasyon/Poligon-> Boşluk Transformasyonu satırını tıklayın.

  • Kasaya tıklayın.

  • Poligona tıklayın.


Sonraki Konu

ODT Kasalar

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.