Skip to main content
Skip table of contents

ODT Adım Adım Pencere Oluşturma

Tasarlanan pencere 1 ve 2 tiplerinin adım adım oluşturulması bu başlık altında anlatılacaktır. Pencere 1 sabit pencere tipi olarak, Pencere 2 ise pencere 1’in kanatlı hali olarak tasarlanmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.