Skip to main content
Skip table of contents

Yeni Bir Dio Dosyası Yaratmak

Yeni bir dio dosyası oluşturmak için Yeni komutu kullanılır.

  • Dosya/Yeni satırına tıklayın.

  • Eğer en son yüklediğiniz dosyada değişiklik yapmadıysanız, ekran temizlenecek ve karşınıza boş bir proje gelecektir.

  • Eğer en son yüklü dosyada değişiklik yaptıysanız, Dosya Kaydedilsin mi? diyaloğu gelecektir. Gerekli yanıtı verdikten sonra boş bir proje ekrana gelecektir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.