Skip to main content
Skip table of contents

Profil Objesi İşlemleri

Söve, süpürgelik, kartonpiyer, kat silmesi vb. profil objeleri oluşturulduktan sonra üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapılabilir. Profil objelerinin düzenlenmesinde kullanılacak komut ve işlemler detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.