Skip to main content
Skip table of contents

Kenar Parçası Göster/Gizle

Kenar Parçası Göster/Gizle komutu kenarda lokal ofset tanımla, kenarda içten kesim komutlarıyla oluşan parçasını saklar veya saklanan parçayı gösterir.

Kenar Parçası Göster/Gizle Komutunun Yeri

Ribbon menü Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Kenar Parçası Sakla/Göster ikonunu tıklayın.

  • Daha önce çizdiğiniz profil objesinde saklamak istediğiniz kenar parçasına tıklayın.

  • Profil objesinin kenar parçası artık görünmeyecektir.

  • Saklanmış bir kenar parçasını tekrar görünür hale getirmek için aynı işlemi tekrarlayın.

İşlem adımı

Profil objesinin ilk hali

Gizlemek istenen kenar parçasının seçilmesi

Seçilen parçaların önizlemesinin oluşması

Kenar göster/gizle ile kenarın gizlenmesi


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.