Skip to main content
Skip table of contents

Kenarda Ofset Tanımla

Kenarda Ofset Tanımla komutu daha önce tanımlanmış profil objesini belirtilen mesafe kadar öteler.

Kenarda Ofset Tanımla Komutunun Yeri

Ribbon menü Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Kenarda Ofset Tanımla ikonunu tıklayın.

  • Daha önce çizdiğiniz profil objesinde istediğiniz kenara tıklayın.

  • Bu aşamada profil işlemleri üzerinde bulunan “Uygulama Uzaklığı” kutucuğuna öteleme miktarını girin.

  • Farenin sol tuşuna tıkladığınızda kenar ötelenecektir.

İşlem adımı

Profil objesinin ilk hali

Ofsetlenecek kenarın seçilmesi

Ofsetlenmiş halinin öngörüntüsünün oluşması

Profil objesinin son hali


Sonraki Konu

Kenarda Ofset Sil

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.