Skip to main content
Skip table of contents

Kenar Göster/Gizle

Kenar Göster/Gizle komutu profil objesinin bir kenarını saklar veya saklanan kenarı gösterir.

Kenar Göster/Gizle Komutunun Yeri

Ribbon menü Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Kenar Göster/Gizle ikonunu tıklayın.

  • Daha önce çizdiğiniz profil objesinde saklamak istediğiniz kenara tıklayın.

  • Esc tuşuna basarak komuttan çıkın, profil objesinin kenarı artık görünmeyecektir.

  • Saklanmış bir kenarı tekrar görünür hale getirmek için aynı işlemi tekrarlayın.

İşlem adımı

Profil objesinin ilk hali

Gizlemek istenen kenarın seçilmesi

Kenar göster/gizle ile kenarın gizlenmesi


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.