Skip to main content
Skip table of contents

Kenarda Sondan Kesim Sil

Kenarda Sondan Kesim Sil komutu kenarda Sondan Kesim Tanımla ile oluşturulan boşluğu kaldırır.

Kenarda Sondan Kesim Sil Komutunun Yeri

Ribbon menü Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Kenarda Sondan Kesim Sil ikonunu tıklayın.

  • Daha önce kesim işlemi yapılmış profil objesi kenarına tıklayın.

  • Kenarda sondan kesim tanımla ile oluşturulan boşluğu silecektir.

İşlem adımı

Profil objesinin ilk hali

Kesim işlemi yapılmış profil objesi kenarının seçilmesi

Kenarda sondan kesim tanımla ile oluşturulan boşluğun silinmesi


Sonraki Konu

Kenar Göster/Gizle

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.