Skip to main content
Skip table of contents

Kenarda Ofset Sil

Kenarda Ofset Sil komutu daha önce kenarda ofset tanımla komutu ile yapılan öteleme işlemini iptal eder.

Kenarda Ofset Sil Komutunun Yeri

Ribbon menü Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Kenarda Ofset Sil ikonunu tıklayın.

  • Daha önce öteleme işlemi yapılmış profil objesinin kenarına tıklayın.

  • Profil objesinde kenarda ofset tanımla komutu ile yapılan öteleme işlemini iptal edecektir.

İşlem adımı

Profil objesinin ilk hali

Dişin seçilmesi

Profil objesinin son hali


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.