Skip to main content
Skip table of contents

Merdiven/Rampa

Mimari ve statik proje tasarımlarında yer alan merdiven ve rampaları oluşturmak için çeşitle komutlar bulunur. Bu başlık altında merdiven oluşturma, yeni merdiven tipi oluşturma, merdiven ayarları ve düzenleme yöntemleri detaylı olarak anlatılmıştır.


Sonraki Konu

Merdiven Ayarları

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.