Skip to main content
Skip table of contents

Merdiven Çıkış Yönünü Çevir

Çıkış Yönünü Çevir özelliği ile merdiveni oluşturduktan sonra merdivenin yerini değiştirmeden çıkış yönü değiştirilir.

Çıkış Yönünü Çevir Özelliğinin Yeri

Yönü değiştirilmek istenen merdivenin Merdiven Edit diyaloğu 3D Görüntü sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Çıkış yönünü çevir işaretli değilken

Çıkış yönünü çevir işaretliyken


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.