Skip to main content
Skip table of contents

Basamak Numaralarının Yerini Belirleme

Basamak numaraları ayarlarıyla, basamak numaraları merdivende istenilen yere yerleştirilir. Bu ayar her merdiven alanı için ayrı ayrı yapılır.

Basamak Numaraları Ayarlarının Yeri

Merdiven edit diyaloğu alanlar sekmesinden basamak numara ayarlarına ulaşabilirsiniz.

Özellikler

Sola yanaşık

Seçenek işaretlenirse x-y ofset ve açı değerine göre basamak numaraları sola yanaşık yerleştirilir.

Çıkış hattına yanaşık

Seçenek işaretlenirse x-y ofset ve açı değerine göre basamak numaraları çıkış hattına yanaşık yerleştirilir.

Sağa yanaşık

Seçenek işaretlenirse x-y ofset ve açı değerine göre basamak numaraları sağa yanaşık yerleştirilir.

Yazı tipi

Buton tıklandığında Yazı Tipi Ayarları diyaloğu ekrana gelir. Bu diyalogdan basamak yazıları için yazı tipi ve yazı efekti seçilir.

X/Y ofset

X ofset basamak yazılarını yatay olarak, Y Ofset de düşey olarak kaydırmak için kullanılır. Değerler pozitif ya da negatif olabilir.

Açı

Basamak yazılarının açısı girilir. Açı sıfır iken yazılar basamaklara paralel olurlar. Merdiven döndürülürse yazılar da merdivenle birlikte döner. Ancak Global Açı seçeneği işaretlenirse global açılar dikkate alınır. Merdivenin açısı ne olursa olsun, yazıların açısı burada yazılan açı olacaktır.

Yükseklik

Basamak yazılarının yüksekliğidir.

Birinci Merdiven Alanı için Basamak Numaraları Yerleşim Örnekleri

Sola yanaşık

Çıkış hattına yanaşık

Sağa yanaşık

X ofset değeri 35, Y ofset değeri 5 olduğunda

Açı değeri 30 olduğunda

Açı değeri 0 olduğunda global açı aktifken

Açı değeri 0 olduğunda global açı aktif değilken


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.