Skip to main content
Skip table of contents

Planda Merdiven Kesit Hattının Çizilmesi

Planda merdiven kesit hattı, merdiven oluşturulduğunda otomatik çizilir. Planda kesit hattını çiz özelliği işareti kaldırılarak kesit hattı planda kaldırılır. Merdiven görünüş şeklinde çizilir ya da kesit hattı ayarlarından kesit hattının yeri ve özelliklerini değiştirilir.

Planda Kesit Hattını Çiz Özelliğinin Yeri

Merdiven edit ve merdiven ayarları diyaloğu konstrüksiyon sekmesinden planda kesit hattını çiz özelliğine ulaşabilirsiniz.

Kesit Hattı Ayarlarının Yeri

Merdiven edit diyaloğu Alanlar sekmesinden kesit hattı ayarlarına ulaşabilirsiniz.

Özellikler

Kesit hattı

Kutucuğu işaretlenirse ilgili merdiven alanı (kolu) üzerine kesit hattı girilen parametrelere göre çizilir. İşaretlenmezse kesit hattı çizilmez.

Kesit hattı şeması

Kesit hattının bölümleri şematik çizim ve numaralandırmalarla gösterilir.

Oran(D/L)

Kesit hattı çizgisinin merdivendeki yerini belirler.

Uzatma (1)

Kesit hattı çizgisinin merdiven dışına çıkan mesafesini belirler.

Açı (2)

Kesit hattı çizgisinin eğimini belirler.

Ara (3)

Kesit hattı çizgilerinin birbirine uzaklığını belirler.

Kesit çizgisinde ok çiz

Kutucuğu işaretlenirse, kesit hattında çıkış hattı çizgisinin ucuna ok çizilir.

Kesit Hattı Ayarlarına Örnekler

Planda kesit hattını çiz işaretliyken

Planda kesit hattını çiz işaretli değilken

Kesit hattı ayarlarında uzatma, açı ve ara değeri 20 olduğunda

Kesit çizgisinde ok çiz işaretli olmadığında

Kesit hattı merdivenin ilk kolundayken

Kesit hattı ayarlarında oran değeri 0.2 olduğunda


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.