Skip to main content
Skip table of contents

Profiller Sekmesi

Profiller komutu ile daha önce tanımlanmış enine kesit listelerine ulaşılır.

Özellikler

Profil listesi

Projede ve program arşivinde yer alan profiller listelenir.

Şematik çizim

Seçilen profil kesitinin ölçülü şematik çizimi gösterilir.

Sürükle & bırak işlemi

Profil listesinde seçilen bir profilin sürüklenerek farklı bir yere bırakılması durumunda kopyalanmasına ya da taşınmasına karar verilir.

Kullanıcı Tanımlı Kütüphaneye Kaydet

Seçilen profil, belirlenen arşiv listesindeki klasöre eklenir.

Sil

Seçilen profil silinir.

Adı

Seçilen profilin adı görünür. İstenirse değiştirilebilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.