Skip to main content
Skip table of contents

Materyaller Sekmesi

Materyaller sekmesinden projedeki mevcut materyaller görüntülenip düzenlenir, yeni materyaller oluşturulur.

Özellikler

Materyal listesi

Projede dosyasında bulunan materyaller resimleri ile birlikte listelenir.

Öngörüntü

Seçilen materyalin render alındığında elde edilecek görüntüsünün önizlemesi yapılır.

Küre

Önizleme küre objesi üzerinde gösterilir.

Küp

Önizleme küp objesi üzerinde gösterilir.

Hiçbiri

Önizleme gösterilmez.

Oluştur

Materyal editörü penceresini açar. Buradan yeni materyal tanımlanabilir.

Kopyala

Seçili materyalin bir kopyasını oluşturur.

Düzenle

Seçilen materyalin ayarlarında değişiklikler yapılabilir.

Sil

Seçilen materyali siler.

Ara

Materyal listesinde materyal adı girerek materyale kolay ulaşım sağlar.

Materyalleri isme göre sırala

Listede görünen materyalleri alfabetik olarak sıralar.

Kullanılanları paketle

Materyal listesinde yer alan doku resimlerini seçilen bir klasöre kaydeder.

Kullanılmayanları sil

Materyal listesinde olup projede kullanılmamış materyalleri listeden siler.

Arşivden yükle

Daha önce kaydedilmiş materyalleri listeye yükler.


Sonraki Konu

Profiller Sekmesi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.