Skip to main content
Skip table of contents

Görüntü Konfigürasyonu Sekmesi

Görüntü konfigürasyonu özelliği ile çalışma ekranı bölümlere ayrılır. Görüntü konfigürasyonu sekmesinden hangi ekran şekli ile çalışılmak isteniyorsa, o seçenek işaretlenir.

Konfigürasyonlar


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.