Skip to main content
Skip table of contents

Bileşik Materyaller Sekmesi

Bileşik materyaller sıva, duvar çekirdeği, düzeltme betonu, yalıtım gibi farklı katmanların bir grupta toplanmasıdır. Bir obje üzerinde uygulamada olacak bütün katmanlar ideCAD’de kullanıcı tarafından bileşik materyal olarak tanımlanır. Bileşik materyallerin çizim tekniği, tarama tipi ve renk ayarlarıyla belirlenir.

Özellikler

Katmanlaşma önizlemesi

Materyalin katmanları taramaları ve kalınlıkları dikkate alınarak kesit çizimi gösterilir.

Materyal listesi

Projede yüklü olan bileşik materyaller

Materyal kalınlığı

Tanımlanan bileşik materyalin hangi kalınlıkta oluşturulduğu bilgisi yazar.

Kalınlık

Oluşturulan katmanın kalınlığı bu satırda tanımlanır.

Ana katman

Bileşik materyal birden fazla katman tanımından oluşabildiği için, bir katman ana katman olarak tanımlanır. Bileşik materyal atanmış objeler kesiştirildiğinde kesişimler ana katmanlar baz alınarak yapılır. Normalde, aynı bileşik materyalli objelerde her katman aynı yönde denk geldiği için kesişim kendiliğinden oluşacaktır. Farklı bileşik materyalli objeler birleştirildiğinde ise, kesişimin hangi katmanı baz alınarak yapılacağı ana katmanla belirlenir. Kesişimler de ana katmanlar birbirlerine uzatılarak birleştirilecektir. Diğer katmanlar ise, objenin birleştiği noktada bitirilecektir.

Aktif tarama

Seçilen katmanın hangi taramada çizileceği belirlenir. Tıklanarak açılan tarama seçenekleri diyaloğunda istenilen tarama tipi seçilir.

Tarama rengi

Seçilen taramanın hangi renkte çizileceği belirlenir. Renk kutucuğu üzerine tıklanıp açılan renk paleti üzerinde fare imleci sürüklenerek değiştirilebilir.

Arka plan rengi

Taramanın altında kalan zeminin rengidir. Renk kutucuğu üzerine tıklanıp açılan renk paleti üzerinde fare imleci sürüklenerek değiştirilebilir.

Sınır çizgisi rengi

Taramanın sınırını belirleyen rengin çizgisi ayarlanır. Renk kutucuğu üzerine tıklanıp açılan renk paleti üzerinde fare imleci sürüklenerek değiştirilebilir.

Yeni materyal

Yeni bir materyal oluşturmak için kullanılır.

Materyal Yükle

Daha önce tanımlanmış bir materyali yüklemek için kullanılır.

Materyal Kaydet

Tanımlanmış bir materyali sonradan kullanılmak üzere kaydetmek için kullanılır.

Yeni katman

Yeni bir katman açmak için kullanılır.

Katman yükle

Daha önce kaydedilmiş bir katmanı yüklemek için kullanılır.

Katman kaydet

Tanımlanmış bir katmanı sonradan kullanılmak üzere kaydetmek için kullanılır.

Kopyala

İşaretli olan satırın kopyasını oluşturur.

Yeniden adlandır

Çalışılan bileşik materyalin ya da katmanın isminin değiştirilmesi için kullanılır.

Kaldır

Tanımlanmış bir materyalin ya da katmanın silinmesi için kullanılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.