Skip to main content
Skip table of contents

Tasarım Birimleri Sekmesi

Statik tasarım ve sonuçları için kullanılacak birimler seçilir.

Özellikler

Uzunluk

Uzunluk için m, cm, mm, yd, ft, in birimlerinden biri seçilir.

Kuvvet

Kuvvet için MN, kN, N, kgf, tf, kip, lbf birimlerinden biri seçilir.

Kütle

Kütle için kg, t, kip, lb birimlerinden biri seçilir.

Kesitler

Kesitler için m, cm, mm, yd, ft, in birimlerinden biri seçilir.

Açı

Açı için rad, deg, gra birimlerinden biri seçilir.

Donatı

Donatılar için m, cm, mm, yd, ft, in birimlerinden biri seçilir.

Deformasyon

Deformasyon için m, cm, mm, yd, ft, in birimlerinden biri seçilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.