Skip to main content
Skip table of contents

Objelerin Katlardaki Görünürlüğü Sekmesi

Objelerin katlardaki görünürlüğü sekmesinden yapılan ayarlarla alt ve üst katın objeleri sanal çizgiler halinde görülür. Sanal çizgiler referans olarak kullanılarak proje oluşturulur.

Alt ve üst katlardaki objelerin izlerinin gösterilip gösterilmeyeceği, gösterim çizgi tipi ve renkleri ayarlanır.

Mimari Mod

Mimari moddayken mimari ve statik objelerin bir alt ve/veya bir üst kattaki izlerini planda gösterebilirsiniz.

Mimari Objeler

Özellikler

Üst katı göster

Mimari modda iken bir üst katın mimari objelerinin izlerini işaretli ise gösterir.

Alt katı göster

Mimari modda iken bir alt katın mimari objelerinin izlerini işaretli ise gösterir. 

Renk

Obje izlerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi tipi

Çizgi tipi seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun çizgi tipi seçilir.

Statik Objeler

Özellikler

Üst katı göster

Mimari modda iken bir üst katın statik objelerinin izlerini işaretli ise gösterir.

Aktif katı göster

Mimari modda iken aynı katın statik objelerinin izlerini işaretli ise gösterir.

Alt katı göster

Mimari modda iken bir alt katın statik objelerinin izlerini işaretli ise gösterir.

Renk

Obje izlerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi tipi

Çizgi tipi seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun çizgi tipi seçilir.

Statik Mod

Benzer şekilde kalıp planı modundayken mimari ve statik objelerin bir alt ve/veya bir üst kattaki izlerini planda gösterebilirsiniz.

Mimari Objeler

Özellikler

Üst katı göster

Kalıp planı modunda iken bir üst katın mimari objelerinin izlerini işaretli ise gösterir.

Aktif katı göster

Kalıp planı modunda iken aynı katın mimari objelerinin izlerini işaretli ise gösterir.

Alt katı göster

Kalıp planı modunda iken bir alt katın mimari objelerinin izlerini işaretli ise gösterir. 

Renk

Obje izlerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi tipi

Çizgi tipi seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun çizgi tipi seçilir.

Statik Objeler

Özellikler

Üst katı göster

Kalıp planı modunda iken bir üst katın statik objelerinin izlerini işaretli ise gösterir.

Alt katı göster

Kalıp planı modunda iken bir alt katın statik objelerinin izlerini işaretli ise gösterir.

Renk

Obje izlerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi tipi

Çizgi tipi seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun çizgi tipi seçilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.