Skip to main content
Skip table of contents

3 Boyutlu Geometrik Objeler

Mimari proje tasarımlarının modellenmesi sürecine 3 boyutlu geometrik objeler yardımcı olur. Projelendirme aşamasında kutu, uzatılmış obje, küre gibi 3 boyutlu geometrik obje komutları kullanılır.


Sonraki Konu

Kutu Ayarları

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.