Skip to main content
Skip table of contents

Uzatılmış Objeyi Döndürme

Uzatılmış obje komutuyla oluşturulan objeler kendi ekseni etrafında Lokal Dönüş özelliğiyle döndürülür.

Lokal Dönüş Özelliğinin Yeri

Uzatılmış obje ayarları diyaloğundan lokal dönüş özelliğine ulaşabilirsiniz.

Özellikler

Dönüş açısı X

Lokal X eksenine göre dönüş açısı girilir.

Dönüş açısı Y

Lokal Y eksenine göre dönüş açısı girilir.

Dönüş açısı Z

Lokal Z eksenine göre dönüş açısı girilir.

Farklı Lokal Dönüş Açılarında Uzatılmış Obje

Dönüş açısı X, Y ve Z 0 olduğunda

Dönüş açısı X 90, Y ve Z 0 olduğunda

Dönüş açısı Y 90, X ve Z 0 olduğunda

Dönüş açısı Z 90, X ve Y 0 olduğunda

Dönüş açısı X 90, Y 45 ve Z 135 olduğunda


Sonraki Konu

Küre Ayarları

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.