Küre komutu ile 3 boyutlu geometrik objelerden küre oluşturulur.

Küre Komutunun Yeri

Ribbon menü Giriş sekmesi Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Küre ikonunu tıklayın.

  • 3B Geometrik Objeleri toolbarı açılacaktır.

  • Vereceğiniz ilk nokta kürenin merkezini tanımlayacaktır.

  • Fare hareket ettirilerek ya da koordinat kutusunu kullanılarak oluşturulan 2. nokta kürenin yarı çapını belirleyecektir.

  • 2. noktayla beraber küre objesi oluşacaktır.

İşlem adımı

Kürenin ilk noktasının (merkezinin) oluşturulması

Kürenin ikinci noktasının (yarıçapı değerini belirleyecek noktanın) oluşturulması

Kürenin oluşması