Skip to main content
Skip table of contents

Döndürülmüş Obje Ayarları

Döndürülmüş Obje Ayarları komutuyla kot, tutma ve dönüş aksı arasındaki mesafe, açı, parça sayısı ve materyal seçimi gibi ayarlara ulaşılır.

Döndürülmüş Obje Ayarları Komutunun Yeri

Ribbon menü Giriş sekmesi Objeler başlığı altında yer alan Döndürülmüş Obje komutuna girildikten sonra açılan 3B Geometrik Objeleri toolbarından Ayarlar ikonuna ulaşabilirsiniz.

Döndürülmüş Obje Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Kot

Objenin kat tabanından itibaren kotu girilir.

Tutma noktası ile dönüş aksı arası mesafe (d)

Objeyi oluştururken kullanılan dönüş aksı ile objenin bir noktasını temel alan tutma noktası arasındaki mesafe girilir.

Küresel koordinat yatay

Aksın yatayla (x ekseni) ile yaptığı açıdır.

Küresel koordinat düşey

Aksın düşeyle (z ekseni) ile yaptığı açıdır.

Vektörel X/Y/Z

Döndürme aksının vektörel olarak doğrultusun ifade eden koordinat değerleridir.

Lokal dönüş X/Y/Z

Ana eksen etrafına sarılacak kesitin kendi lokal eksenlerine göre döndürülmesini sağlar.

Saat yönü

Bu seçenek işaretlendiğinde dönüşün saat yönünde olacağını, aksi durumda dönüşün saat akrebi yönünün tersi olacağını belirtir.

Başlangıç açısı

Objenin başlangıç noktasına göre açısal olarak ne kadar döndürüleceğini belirler.

Açı

Döndürme açısı verilir Obje, verilen açı kadar döndürülerek oluşturulacaktır.

Parça sayısı

Döndürme yöntemiyle oluşturulacak objenin yüzey sayısını belirleyen değerdir.

Başlangıç yüzeyini kapat

Oluşturulan objenin başlangıçta kalan yüzeyini kapatır. Aksi durumda objenin başlangıç tarafında kalan yüzeyi açık bırakılacaktır.

Bitiş yüzeyini kapat

Oluşturulan objenin bitişte kalan yüzeyini kapatır. Aksi durumda objenin bitişte kalan tarafında yüzeyi açık bırakılacaktır.

Renk

Objenin rengini tıklandığında açılan renk paletinden seçin.

Çizgi tipi

Döndürülmüş objenin planda görünen çizgisinin çizgi tipi tıklandığında açılan listeden seçilir.

Materyal

Objenin katı modelde kaplama olarak kullanılacak materyali, tıklandığında açılan listeden seçilir.

X/Y tekrar

X ve Y yönünde objeye sarılacak dokunun kaç kere tekrarlanacağını belirler.

Şematik çizim

Döndürülmüş objenin şematik çizimi ve ölçüleri yer alır.

3B önizleme

Döndürülmüş objenin 3 boyutlu görüntüsüdür. Fareyi sol tuşunu basılı tutup hareket ettirerek görüntüyü kendi etrafında döndürebilirsiniz. Fareyi sağ tuşuna basılı tutup hareket ettirerek görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.

Yapı Bileşenleri Sekmesi

Yapı bileşenleri ekle: Detaylı yapı bileşenleri metrajı için tanımlanan yapı malzemelerini duvar objesine atar.

  • Yapı Bileşeni Ekle butonunu tıklayın.

  • Bileşen Seçimi diyaloğu açılacaktır.

  • Bu diyalogda sol tarafta bulunan listeden malzeme ile ilgili klasörü tıklayın. Kullanmak istediğiniz malzemeyi seçin.

  • Sağ tarafta bulunan parametreleri ayarlayın.

  • Tamam butonu tıklayın. “Bileşen Seçimi” diyaloğu kapanacaktır. Yapı Bileşenleri sekmesinde malzemeye ait özet bir satır görünecektir. Bir objeye birden fazla malzeme ataması yapılabilir.

Bileşen seçimi diyaloğu kullanım bölümünde bulunan parametreler şunlardır:

Değişiklik yok: Söz konusu obje için atanacak malzemenin miktarı, daha önce malzeme tanımında belirlendiği büyüklükte kullanılması istendiği zaman işaretlenir.

Yüzde oranı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın, aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değer kadar yüzdesi ile kullanılmak istendiği zaman işaretlenir. Örneğin, malzeme miktarı 70 ise, “Değer 1” satırında 40 yazıyorsa, malzeme miktarı %40’ı kadar kullanılacak demektir.

Yeni tanımlı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın yerine aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen miktarın kullanılması için işaretlenir.

Çarpan: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktar ile aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değerin çarpımın sonucunda bulunan değerin miktar olarak kullanılması için işaretlenir.

Kesirli: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın aynı diyalogda bulunan “Değer 1” ve “Değer 2” satırlarında girilen değerlerin oluşturduğu kesir değeri kadar kullanılması için işaretlenir. “Değer 1” pay “Değer 2” paydadır.

Oranla: Malzemenin hangi ölçeğe -alana, çevreye, uzunluğa vs.-, bölgeye -yan alan, üst, kenar vs.- oranlanacağı belirlenir. Oranla liste kutusunun içeriği işlem yapılan objeye ve malzemenin ölçüsüne göre otomatik belirlenir. Örneğin kolon için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, kütüphane için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, hacim ise farklı bir liste, alan ise farklı bir liste oluşacaktır.

Oranla listesinde döndürülmüş obje ve malzeme ölçüsüne göre beliren satırlar şunlardır.

Döndürülmüş Obje

Ölçü

Listede çıkan

Açıklama

Sabit

Bağımsız

Kullanılan sabit ölçü, miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Alan

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, alan değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Dış alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, eleman dış alanı ile çarpılarak kullanılacak demektir.

Sayı

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, sayı değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Adet

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, sayı değeri olarak aynen kullanılacak demektir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.