Kutu Ayarları komutuyla kot, yükseklik ve materyal seçimi gibi ayarlara ulaşılır.

Kutu Ayarları Komutunun Yeri

Ribbon menü Giriş sekmesi Objeler başlığı altında yer alan Kutu komutuna girildikten sonra açılan 3B Geometrik Objeleri toolbarından Ayarlar ikonuna ulaşabilirsiniz.

Kutu Ayarları

Özellikler ve Açıklamaları

Kot

Kutu objesinin kat tabanından itibaren kotu girilir.

Yükseklik

Kutu objesinin yüksekliğidir.

Renk

Kutu objesinin rengi tıklandığında açılan renk paletinden seçilir.

Çizgi tipi

Kutu objesinin planda görünen çizgisinin çizgi tipi tıklandığında açılan listeden seçilir.

Fillet

İşaretlenerek kutu köşelerinin keskin bitişli değil pahlı olması sağlanır.

Yarıçap

Köşelerde yapılacak pahın büyüklüğü yarıçap değeri girilir.

Kenar sayısı

Yapılacak pahın kenar sayısı belirlenir. Ne kadar yüksek bir değer girilirse köşeli görünüm o kadar azalır.

Materyal

Kutunun üst, alt ve diğer yüzeylerinde kullanılacak materyal listeden seçilir. Yüzeyler seçilen materyal ile kaplanır ve renderlarda bu şekilde görüntülenir.

Gerçek doku uzunluğuna doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve ilgili duvarlar üzerine kaplanır.

Açııya, dokunun açısı girilir.

U ve V ötelemeye dokunun x ve y düzlemindeki hareket değeri girilir.

U ve V aynalama ile dokunun y ve x düzlemine göre simetrisi alınır.

Tek materyal seçeneği işaretlenerek, kutunun tüm yüzeylerinde, “Üst materyal” ‘de seçilen materyal kullanılır.

Fillet özelliği aktif değilken

Fillet özelliği aktifken


Sonraki Konu

Kutu Oluşturma