Skip to main content
Skip table of contents

Zum ve Görüntü Kaydırma

Proje tasarlanırken, projenin çeşitli aşamalarında görüntüyü projenin belirli bölümlerine yaklaştırmak, projenin tümünü ya da bir kısmını görmek (görüntüyü büyütmek/küçültmek), görüntüyü kaydırma işlemleri için yardımcı komut ve tuşlar geliştirilmiştir.


Sonraki Konu

Zum İşlemi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.