Skip to main content
Skip table of contents

3B Görselleştirmede Zum İşlemleri

3B perspektif görüntüde farenin orta tuşuna basılırsa zum komutu ile yardım şeması perspektif pencerenin sağ üst köşesinde belirmektedir. Fare ve klavyeden Ctrl tuşuna basılarak perspektif ekranda gezinilir. Home tuşu görüntüyü başlangıç noktasına götürürken, F7 tuşu da aksonometrik görüntüye geçiş yapar.

Ctrl Orta Tuş Birlikte

Tuşlara basıp fare hareket ettirildiğinde, farenin hareket çevresinde görüntü döner.

Orta Tuş Basılıyken

Farenin orta tuşu basılıyken fare hareket ettirilirse, farenin hareket yönünde görüntü kayar.

Fare tekerleri ileri - geri hareket

Farenin tekerleği hareket ettirildikçe, farenin imleci merkez alınarak görüntü yakınlaşır uzaklaşır.

Home tuşu

Klavyeden home tuşuna basıldığında görüntü başlangıç konuma gelir.

F7 tuşu

Aksonometrik görüntüye geçiş yapar. Tekrar basıldığında başlangıç perspektif görüntüsüne geçiş yapar.


Sonraki Konu

Kat Ekleme

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.