Skip to main content
Skip table of contents

TBDY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazı

TBDY 2018 analiz ayarları sihirbazı ile analiz ve tasarım için gerekli olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 deprem parametreleri seçim yapılması için sıralanır. Sihirbaz ekranında, deprem düzeyi, zemin sınıfı, tasarım spektrumları (yatay ve düşey tasarım spektrumları) , bina kullanım sınıfı, deprem tasarım sınıfı, kat kotları, bina yükseklik sınıfı, performans hedefi, performans düzeyi, taşıyıcı sistem tipi, döşeme tipi, süneklilik düzeyi ile X ve Y yönü için kullanılacak R katsayısı (taşıyıcı sistem davranış katsayısı) değerleri sırayla tanımlanır.

TBDY 2018 Deprem Yönetmeliği Sihirbazı Adımları


TBDY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazı Analiz ayarlarından çalıştırabilir.

TBDY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazı ikonu tıklanarak sihirbaz çalıştırılır.

TBDY 2018 Sihirbaz ekranının altında bulunan İleri Ok tuşu tıklandığında bir sonraki adıma geçiş yapılır. Geri Ok tuşuna tıklandığında ise bir önceki adıma geçiş yapılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.