Yapı Süneklik Düzeyi, süneklik düzeyi yüksek, süneklik düzeyi sınırlı ve süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemlerden biri olarak seçilir.

4.3.3.1 – Betonarme ve çelik taşıyıcı sistemler, Tablo 4.1’de verildiği üzere,  süneklik düzeyleri bakımından süneklik düzeyi yüksek taşıyıcı sistemler, süneklik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistemler ve süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemler olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır.  

Bu adımda uygulanacak süneklik düzeyine göre seçim yapılması gereklidir.

Süneklik düzeyi yüksek, karma ve sınırlı sistem seçimlerinin uygulama sınırları bulunmaktadır. ideCAD sihirbazda bu sınırları aşağıda sıralanan maddeler çerçevesinde otomatik kontrol eder ve gerekli durumlarda süneklik düzeyi sınırlı veya karma seçim yapılmasına izin vermez.


TBDY 2018 4.3.4 maddesinde belirtilen taşıyıcı sistemlerin süneklik düzeylerine ilişkin koşullara göre seçim otomatik yönlendirilir.

  • DTS=1a, DTS=2a, DTS=3a ve DTS=4a olarak sınıflandırılan binalarda süneklik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistemler seçilmesine izin verilmez.

  • BYS 6 olan ve  DTS=1a ve DTS=2a olarak sınıflandırılan binalarda süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemlerin seçilmesine izin verilmez.  

  • Deprem etkilerinin tamamı moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçevelerle karşılanan taşıyıcı sistemler sadece DTS=3 ve DTS=4 olan binalarda seçilmesine izin verilir.

  • Dolgulu (asmolen) veya dolgusuz tek doğrultulu dişli döşemeli betonarme çerçevelerden oluşan taşıyıcı sistemler de, perde içermedikleri takdirde, süneklik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistemler olarak sınıflandırılacak ve sadece DTS=3 ve DTS=4 olan binalarda kullanılmasına izin verilir. 

  • Dolgulu (asmolen) veya dolgusuz tek doğrultulu dişli döşemeli betonarme çerçevelerden oluşan taşıyıcı sistemler de, perde içermedikleri takdirde, süneklik düzeyi yüksek betonarme bağ kirişli (boşluklu) ve/veya boşluksuz perdeler veya süneklik düzeyi yüksek çelik dışmerkez ve/veya merkezi çaprazlı çerçeveler ile birlikte düzenlenerek süneklik düzeyi karma sistemler olarak yapılamasına izin verilir.

  • Sadece kirişsiz döşemeleri içeren taşıyıcı sistemlerde, deprem etkilerinin tamamı betonarme binalarda süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) ve/veya boşluksuz perdeler veya süneklik düzeyi sınırlı boşluksuz perdeler tarafından karşılanacaktır maddesine istinaden süneklik düzeyi karma seçilmesine izin verilmez.


Sonraki Başlık

R Katsayısı - X