Skip to main content
Skip table of contents

Diyafram Tipi

Döşeme analiz modelinde Tam rijit diyafram veya yarı rijit diyafram kabulü diyafram tipi adımında belirlenir.

Döşeme analiz modeli bu adımda belirlenir. Tek doğrultuda dişli döşeme ve kirişsiz döşemeler için Tam Rijit Diyafram seçeneğinin seçilmesine sihirbazda izin verilmez.

Tam rijit diyafram veya yarı rijit diyafram tipi seçimi sonrası döşeme tanımlanan alanlarda diyaframlar otomatik atanır. Diyaframla ilişkisi olmayan düğüm noktaları serbest hareket eder.


Sonraki Konu

Süneklik Düzeyi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.