Skip to main content
Skip table of contents

Performans Hedefi

Performans hedefi adımında, TBDY 2018 Tablo 3.4’e göre, DD-2 deprem yer hareketi düzeyi için, normal performans hedefi olarak kontrollü hasar performans düzeyi(KH) ve değerlendirme/tasarım yaklaşımı olarak, dayanıma göre tasarım (DGT) seçildiği gösterilir.


Sonraki Konu

Taşıyıcı Sistem

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.