Performans hedefi adımında, TBDY 2018 Tablo 3.4’e göre, DD-2 deprem yer hareketi düzeyi için, normal performans hedefi olarak kontrollü hasar performans düzeyi(KH) ve değerlendirme/tasarım yaklaşımı olarak, dayanıma göre tasarım (DGT) seçildiği gösterilir.


Sonraki Konu

Taşıyıcı Sistem