Skip to main content
Skip table of contents

Bina Yükseklik Sınıfı

Bina Yükseklik Sınıfı (BYS), önceki adımlarda belirlenen deprem tasarım sınıfına (DTS) ve bina yüksekliğine göre TBDY 2018 Tablo 3.3 ’e göre otomatik belirlenir.

3.3.2.1 – Deprem etkisi altında tasarımda binalar yükseklikleri bakımından sekiz Bina Yükseklik Sınıfı’na (BYS) ayrılmıştır. Bu sınıflara giren binalar için 3.3.1.3 esas alınarak tanımlanan yükseklik aralıkları, Tablo 3.2’deki Deprem Tasarım Sınıfları’na bağlı olarak Tablo 3.3’te verilmiştir.  

Önceki adımda DTS ve bina Kat Kotları verilmiştir. Kat kotlarına göre bina yüksekliği bellidir.

DTS ve bina yüksekliğine göre ideCAD Tablo 3.3’e göre seçimi otomatik yapar.


Sonraki Konu

Performans Hedefi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.