Skip to main content
Skip table of contents

R Katsayısı - Y

Seçilen süneklik düzeyine ve Y deprem yönünde uygun taşıyıcı sistem tipi seçilir. Bina taşıyıcı sistem tipi seçildikten sonra Y yönü için Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı (R), Dayanım Fazlalığı Katsayısı (D) ve izin verilen bina yüksekliği belirlenmiş olur.

Seçtiğiniz süneklik düzeyine ve Y yönündeki taşıyıcı sistem tipine göre listeden uygun olan taşıyıcı sistem tipi seçilir. Önceki seçimlere göre bu adımda bazı yapı tiplerin seçilmesine, TDBY 2018’de belirtilen esaslar kapsamında izin verilmez.

Yapı davranış katsayısının nasıl belirlendiği aşağıda akış diyagramı olarak gösterilmiştir.

Sonraki Başlık

Yapısal Analiz

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.