Yapının tasarımına uygun olarak taşıyıcı sistem türü betonarme, çelik veya karma (betonarme ve çelik) seçimi yapılır.

Betonarme= Taşıcısı sistemi betonarme kolon ve/veya betonarme perdelerden oluşan yapılarda bu sistem tipi seçilmelidir.

Çelik = Taşıyıcı sistemin tamamı çelik kolon, çelik kiriş ve çelik çaprazlardan oluşan yapılarda bu sistem tipi seçilmelidir.

Betonarme + Çelik = Çelik çerçeveler (çelik kolon + çelik kiriş)  ile birlikte betonarme boşluklu veya boşluksuz perdelerin bir arada kullanıldığı taşıyıcı sistemlerde bu sistem tipi seçilmelidir.


Sonraki Konu

Döşeme Tipi