Skip to main content
Skip table of contents

Taşıyıcı Sistem

Yapının tasarımına uygun olarak taşıyıcı sistem türü betonarme, çelik veya karma (betonarme ve çelik) seçimi yapılır.

Betonarme= Taşıcısı sistemi betonarme kolon ve/veya betonarme perdelerden oluşan yapılarda bu sistem tipi seçilmelidir.

Çelik = Taşıyıcı sistemin tamamı çelik kolon, çelik kiriş ve çelik çaprazlardan oluşan yapılarda bu sistem tipi seçilmelidir.

Betonarme + Çelik = Çelik çerçeveler (çelik kolon + çelik kiriş)  ile birlikte betonarme boşluklu veya boşluksuz perdelerin bir arada kullanıldığı taşıyıcı sistemlerde bu sistem tipi seçilmelidir.


Sonraki Konu

Döşeme Tipi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.