TBDY 2018 ’e uygun olarak hazırlanan zemin etüt raporunda verilen yerel zemin sınıfına göre tablodan seçim yapılır. Zemin cinsine göre ZA, ZB, ZC, ZD, ZE ve ZF olmak üzere altı adet zemin sınıfı bulunur. Eğer zemin sınıfı ZF ise veri girişi Analiz Ayarları/TBDY 2018 Tasarım Spektrumları sekmesinden yapılmaktadır.