TBDY 2018 Tablo 3.2’ye göre ideCAD Statik Deprem Tasarım Sınıfı(DTS) 'yi otomatik olarak seçer. Deprem tasarım sınıfı seçiminde DD-2 deprem yer hareketi düzeyine göre hesaplanan SDS ve bina kullanım sınıfı göz önüne alınır.

TBDY 2018’de deprem tasarım sınıfı Tablo 3.2’de belirlenir.

Tasarım spektrum sayfasında SDS hesaplanmıştır. Bir sonraki aşamada BKS belli olmuştur.

BKS için , SDS değerinin kaldığı aralığı karşılık gelen DTS değeri otomatik seçilir.


Sonraki Konu

Kat Kotları